Schoenenkast – het frontpaneel monteren (deel 10)

Schoenenkast_699Op het punt waar ik nu aanbeland ben, moet ik alleen nog de domino’s voor de bovenste ligger frezen. Voor ik dat doe wil ik eerst een dunne en ondiepe groef frezen in de binnenkant van het frontpaneel. Dit geeft een mooie schaduwspel als de kast straks in de verf staat. Dit heb ik ook gedaan bij een radiatorombouw die ik een paar jaar geleden heb gebouwd. De schoenenkast komt naast de ombouw te staan en zou houd ik de stijl ook uniform.

In een stuk afvalhout frees ik de groef en bij wijze van test klem ik het profiel die tegen de binnenkant van het frontpaneel wil lijmen.

Schoenenkast_635Ik had hem liever dieper gemaakt, maar dat gaat helaas niet, want dan kom ik te dichtbij de gaten voor de domino’s.

Schoenenkast_637Als ik de groeven in de binnenzijden van alle liggers heb gefreesd, kan ik de stoplijnen op de liggers overnemen. Dit zijn de lijnen waar ik zeker niet overheen mag frezen.

Schoenenkast_639Deze lijnen neem ik over op de gehele ligger.

Schoenenkast_640Op mijn geïmproviseerde  freestafel zet ik ook lijnen gelijk aan de buitenkant van de frees.

Schoenenkast_642Zo weet ik precies op welke plekken ik moet stoppen met frezen.

Schoenenkast_644Inmiddels is het al aardig donker en ik heb geprobeerd om de groef goed te fotograferen, maar beter dan dit is me helaas niet gelukt.

Schoenenkast_646Het enige dat ik nu nog moet doen, voor ik het frontpaneel kan lijmen en monteren, is de gaten voor domino’s in de bovenste ligger  en de staanders te frezen. Hiermee heb ik zolang mogelijk gewacht, ik wil dat de drie gaten in het frontpaneel even groot zijn.

Schoenenkast_647Nu is het voorbereiden van het frontpaneel klaar en kan ik het frontpaneel gaan lijmen. Op de volgende foto heb ik het paneel tegen het karkas gezet. Je ziet dat ik de bovenkant van het frontpaneel nog niet op de juiste hoogte heb gezaagd, maar dat die ik pas als het frontpaneel op de kast is gemonteerd.

Schoenenkast_649Voor ik het paneel lijm, lijm ik de domino’s in de liggers. Dit geeft me iets meer tijd tijdens het lijmen van het paneel, extra tijd die ik goed kan gebruiken.

Schoenenkast_650Terwijl ik die lijm laat opdrogen, lijm ik de binnenkanten van het bovenste compartiment op het karkas. Dit had ik bewust nog niet gedaan, omdat ik nog lijnen op het karkas had staan die me helpen met waar ik wel een groef kan frezen en waar niet. Ik neem de lijnen eerst over op de buitenkanten van het karkas.

Schoenenkast_652Nu zijn de zijkanten van het bovenste compartiment ook mooi met MDF bekleed en het begint al meer op een echte kast te lijken.

Schoenenkast_651Omdat mijn werkbank niet groot genoeg is om het frontpaneel te kunnen lijmen, besluit ik om het paneel niet eerst te lijmen en dan pas te monteren. Ik besluit om hem meteen op het karkas te lijmen. Achteraf heb ik daar wel spijt van, want ik had het karkas nog niet iets meer haaks kunnen maken als ik het wel had gedaan.

Ik leg de linker ligger en een winkelhaak klaar en leg al mijn grote lijmklemmen strategisch achter me neer.

Schoenenkast_654Schoenenkast_656Ik smeer de linkerzijde van het karkas met lijm in en leg de linkerstaander erop. Ik zet ook alvast lijmklemmen op de ligger, maar draai ze nog niet allemaal aan. Anders krijg ik de domino’s van de liggers niet in de staander.

Schoenenkast_657Als ik de eerste ligger op zijn plek heb – dit is de onderste – schiet ik een niet door de domino heen. Ik kan namelijk aan de potloodstreep goed zien waar deze zit. Dit doe ik in zowel de staander als de ligger. Nu kan ik de lijmklem, waarmee ik de ligger in de staander geklemd houd, eraf halen. Want de nietjes klemmen het hout nu.

Schoenenkast_658Nu klem ik de lijmklem onder en boven de onderste ligger aan en monteer de ligger boven de onderste ligger. Bij het plaatsen van de ligger gebruik ik de profielen die in de binnenzijden van het frontpaneel komen. Deze gebruik om de bovenkanten van de liggers zo vlak mogelijk met het MDF van de planken te krijgen.

Schoenenkast_659En zo lijm ik alle liggers tegen de linker staander aan. De bovenste ligger is de lastigste, ik probeer om de ruimtes tussen alle liggers gelijk te houden.

Schoenenkast_660Nu draai ik de kast om, zodat de rechter zijde links zit. Hier heb ik wat meer bewegingsruimte voor het lijmen. Ik smeer het karkas in en leg de rechter staander op zijn plek.

Schoenenkast_662Ik durfde het overigens niet aan om de liggers te lijmen. Ik was bang dat ik te weinig werktijd zou hebben met de lijm die ik gebruik. Deze droogte vrij snel op. De liggers heb ik wel op het karkas geniet. Wat op zich prima is, want met de profielen verlijm ik de liggers nog met het karkas.

Nu is het een kwestie van een niet in elke domino in de rechter staander te schieten en lijmklemmen plaatsen.

Schoenenkast_663Een van de onderdelen van dit project, waar ik het meeste tegen op zag zit er nu op. Nu hoeft de lijm alleen nog maar te drogen. Omdat het nog niet donker is, besluit ik om oppervlakten van de liggers en de linkerstaander vlak te maken. Hiervoor gebruik ik mijn kaartschrapers en een schuurblok.

Schoenenkast_664Op deze foto kun je goed zien dat de bovenzijde van het frontpaneel hoger is dan het karkas. Dit heb ik bewust gedaan, waarom? Dat lees je in het volgende deel. Deze dag ga ik nog lang na zonsondergang door met het vlak maken van het frontpaneel. Ik schuur ook de zijkanten nog goed op tot korrel p180. Het karkas moet echt heel glad zijn, elke oneffenheid zie je straks als de verf erop zit.

Leave a Reply